ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
หน้าหลัก >> กฏกระทรวง และประกาศกระทรวง

เฉพาะหมวดกฏกระทรวง และประกาศกระทรวง ข่าว/บทความทั้งหมด
กฏกระทรวง และประกาศกระทรวง

ประกาศกรมอนามัย เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหารผ่านระบบเทคโนโลยีดิจิทัล
  3 ก.พ. 2564

ประกาศกรมอนามัย เรื่อง เอกสารหลักฐานของหน่วยงานที่มีความประสงค์จะขอความเห็นชอบจากกรมอนามัย
  3 ก.พ. 2564

ประกาศกรมอนามัย เรื่อง หลักเกณฑ์การออกหลักฐานรับรองให้แก่ผู้ผ่านการอบรม ฯลฯ
  3 ก.พ. 2564

ประการกรมอนามัย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการวัดผลและประเมินผลผู้เข้ารับการอบรม ฯลฯ
  3 ก.พ. 2564

กฏกระทรวง สุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ.2561
  29 ม.ค. 2562

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข_ค่าความเข้มของแสงสว่างในสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ.2561
  29 ม.ค. 2562

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข_หลักเกณฑ์การอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร พ.ศ.2561
  29 ม.ค. 2562

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข_อุณหภูมิในการเก็บรักษาอาหารสด พ.ศ.2561
  29 ม.ค. 2562

เครื่องวัดอุณหภูมิอาหาร GM1150 แสง ของ ทน.นนทบุรี
  1 ม.ค. 2562


หน้า : [1]
  
 
 
 
 
ติดต่อเรา : สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ กรมอนามัย อาคาร 3 ชั้น 3  88/22 ม.4 ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร 0-2590-4188

 
Copyright 2017 Department of Health : Ministry of Public Health
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์
สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข