ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
หน้าหลัก >> คู่มือและเอกสาร : การอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร

เฉพาะหมวดคู่มือและเอกสาร : การอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร ข่าว/บทความทั้งหมด
คู่มือและเอกสาร : การอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร

หมวดย่อย
   ตัวอย่างแบบฟอร์มเอกสารการแจ้งของ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด หรือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
   ตัวอย่างแบบฟอร์มเอกสารประกอบการยื่นคำขอความเห็นชอบเป็นหน่วยงานจัดการอบรม
   PPT_การอบรมหลักสูตรผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร
   ตัวอย่างกำหนดการอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร
   หน่วยงานที่ได้รับความเห็นชอบจากกรมอนามัยจัดการอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร

หน่วยงานที่ได้รับความเห็นชอบจากกรมอนามัยจัดการอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร
  21 ส.ค. 2562

แผนการจัดอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร (สงวนสิทธิผู้เข้ารับการอบรม เฉพาะผู้ประกอบการ หรือ ผู้สัมผัสอาหารที่มีที่ตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารในเขตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดการอบรมเท่านั้น)
  31 ก.ค. 2562

คู่มือ_การดำเนินการของหน่วยงานจัดอบรมตามประกาศอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร
  31 ก.ค. 2562

คู่มือ_วิชาการประกอบการอบรม หลักสูตรการอบรมผู้ประกอบกิจการ หลักสูตรการอบรมผู้สัมผัสอาหาร
  30 ก.ค. 2562

PPT_การอบรมหลักสูตรผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร
  8 พ.ค. 2562

ตัวอย่างแบบฟอร์มเอกสารการแจ้งของ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด หรือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  8 พ.ค. 2562

ตัวอย่างแบบฟอร์มเอกสารประกอบการยื่นคำขอความเห็นชอบเป็นหน่วยงานจัดการอบรม
  8 พ.ค. 2562

ตัวอย่างกำหนดการอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร
  7 พ.ค. 2562


หน้า : [1]
  
 
 
 
 
ติดต่อเรา : สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ กรมอนามัย อาคาร 3 ชั้น 3  88/22 ม.4 ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร 0-2590-4188

 
Copyright 2017 Department of Health : Ministry of Public Health
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์
สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข